JAK SKORZYSTAĆ?


Przed wizytą naszego handlowca, bądź przed wizytą u nas w biurze w celu podpisania umowy prosimy o przygotowanie aktualnych dokumentów firmy:

  • wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,

  • zaświadczenie NIP,

  • zaświadczenie REGON,

  • wykaz upoważnionych kierowców i numery rejestracyjne, marki pojazdów.

Dla Klientów ubiegających się o udzielenie kredytu kupieckiego konieczne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zdolności finansowej. W tym celu skontaktuje się z Państwem Wywiadownia Gospodarcza przygotowująca raport finansowy.

Zabezpieczenie należności można także złożyć w formie:

  • gwarancji bankowej,

  • gwarancji ubezpieczeniowej,

  • kaucji,

  • zastawu środka trwałego. 
Dane firmy:
Almar IT Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wojska Polskiego 8 / 4.08
41-208 Sosnowiec
NIP: 6462929874
Biuro obsługi:
Tel. (32) 293 80 31
Tel. (32) 293 80 32
Czynne: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-16:00
Dział serwisowy:
serwis@almar.pl

Dział handlowy:
info@almar.pl